Leve hele livet - gjennomføringskonferanse

Dato:
23. oktober 11:30 - 15:30
Sted:
Tromsø, Radisson Blu Hotel
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Målgruppe:
Ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige
Påmeldingsfrist:
16.10.2018 00:00:00

Invitasjon til gjennomføringskonferanse om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

Regjeringen la i mai fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke kompetansen sin.

Høsten 2018 arrangeres det fem gjennomføringskonferanser, hvorav en i Tromsø. Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.


 

Program:

11.30 | Registrering, kaffe og en matbit

12.00 | Åpning og presentasjon av Leve hele livet

12.30 | Gode lokale eksempler på reformens områder

13.30 | Pause 

14.00 | Presentasjon av reformens støtteapparat nasjonalt og regional ved Helsedirektoratet, Fylkesmannen og KS

14.45 | Hvordan skal vi iverksette reformen hos oss? 

15.15 | Avslutning

 

Spørsmål rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen, hbrj@hod.dep.no

Dato:
23. oktober 11:30 - 15:30
Sted:
Tromsø, Radisson Blu Hotel
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Målgruppe:
Ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige
Påmeldingsfrist:
16.10.2018 00:00:00