Fylkessamling 2 for pulje 2: Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Dato:
22. november 10:15 - 15:30
Sted:
Hotel Radisson Blu, Tromsø
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Deltakere fra Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy som allerede er med i satsingen (ikke åpent for andre)
Påmeldingsfrist:
19.11.2018 00:00:00

 

På andre fylkessamling vil tema som relasjon mellom voksne og barn, arbeidet med å skape et felles «vi» og betydningen av at voksne øver og reflekterer, bli belyst. Hvilken betydning FN`s konvensjon om barns rettigheter har for arbeidet med inkluderende barnehage- og skolemiljø, vil også være tema på denne samlingen. Innledere er Hilde Margrethe Hegna og Eivind Pedersen.

 

 

         Program

 

10.15

Åpning av fylkessamlingen

Fylkesmannen   i Troms

 

10.30

Barnekonvensjonen   – hva betyr den for arbeidet  med inkluderende barnehage- og skolemiljø?

Eivind   Pedersen, nasjonal koordinator for Sjumilssteget

11.15

Voksnes væremåte og sensitivitet i møte med barn i barnehage og skole.

Hege   Margrethe Hegna, førstelektor ved Læringsmiljøsenteret

12.00

Lunsj

 

12.45

Voksnes væremåte og sensitivitet i møte med barn  i barnehage og skole.

Hege Margrethe Hegna

14.00

Pause

 

14.15

Samtale i kommunegruppene med tema fra   forelesningen

Hege Margrethe Hegna

14:45

Erfaring  fra arbeidet i kommunene

Noen fra deltakerkommunene

15.15

Avslutning og veien videre

Fylkesmannen   i Troms

15.30

Vel   hjem!

 

 

Hilde M. Hegna er førstelektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger avd. Porsgrunn. Hun har lang erfaring med undervisningsobservasjon og veiledning i barnehager og skoler, med tverrfaglig samarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. Hun har også arbeidet i lærerutdanning. Hennes fagområder er læringsmiljø, tilpasset opplæring, klasseledelse, relasjonskompetanse, barnehage- og skoleutvikling.

Eivind Pedersen arbeider hos Fylkesmannen i Troms og er nasjonal koordinator for arbeidet med barnekonvensjonen. Han har i 2008 utviklet Sjumilssteget som metode for å implementere barnekonvensjonen i kommunene og har siden da arbeidet med barnekonvensjonen både og sentralt og lokalt. Eivind Pedersen har lang erfaring fra barnevernet.

Praktisk informasjon:

Fylkesmannen dekker utgifter til alle deltakerne. Kommunene dekker reiseutgifter for sine deltakere.

 

Målgruppen for denne samlingen er deltakere fra Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy som allerede er med i satsingen (ikke åpent for andre).

Påmelding skjer i skjemaet under, og påmeldingsfrist er mandag 19. november.

 

 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Legg til i egen kalender
Dato:
22. november 10:15 - 15:30
Sted:
Hotel Radisson Blu, Tromsø
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Deltakere fra Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy som allerede er med i satsingen (ikke åpent for andre)
Påmeldingsfrist:
19.11.2018 00:00:00

Kontaktpersoner