Fjellskredkonferansen 2018

Nye oppskyllingshøyder, endring av beredskapsplanverk og frigjøring av areal er tema på Fjellskredkonferansen 2018 i Lyngen.

Velkommen du som:

  • er leder eller beredskapsansvarlige (administrativt og politisk) i Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Skjervøy, Nordreisa, Balsfjord, Målselv og Tromsø kommune.
  • er i næringslivet i Furuflaten, Lyngseidet, Kåfjord og Storfjord
  • er beredskapsansvarlig i Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune
  • jobber med beredskap hos Fylkesmannen, Politiet og NVE 
  • jobber med beredskap i hærstaben ved siv-mil kontakt, HV-16, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner

Det er gratis å delta. Reisekostnader dekkes av den enkelte. 

 

Program (oppdateres)

09:30 - 10:00 | Fremmøte kaffe/te


10:00 - 10:20 | Åpning og presentasjon ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

10:20 - 10:50 | Overvåking – NVE sitt overvåkningssenter i Manndalen v/ Roald Elvenes

10:50 - 11:30 | Nye oppskyllingshøyder i Lyngenbassenget– betydning for arbeidet med PBL og beredskapsarbeidet i kommunene v/NVE

11:30 - 12:00 | Nytt tallmateriale og oppskyllingshøyder – betydning for evakueringen i Lyngenbassenget, v/Politiet


12:00 - 12:30 | Lunsj               


12:30 - 12:45 | Status Kåfjord kommune, Indre Nordnes, Jettan, Gamanjunni, Revdalsfjellene v/ Karin Karlsen

12:45 - 13:00 | Status Storfjord kommune, Indre Nordnes, Jettan, Revdalsfjellene v/ Trond A Hoe

13:00 - 13:15 | Status Lyngen kommune, Indre Nordnes, Jettan, Revdalsfjellene v/Hilde Grønås

13:15 - 13:45 | Regional- og lokal informasjonsplan for fjellskred objekter v/ Kristine Østvold

13:45 - 14:00 | Varslingssystem Lokasjonsbasert varsling i Lyngenbassenget v/UMS Harald Lindbæk

14:00 - 14:15 | Objektplaner, regionale planer Status v/ Hans Kr Rønningen


14:15 - 14:30 | Fylkesmannen avslutter           


 

Meld deg på her:            

Dato:
29. august 10:00 - 14:30
Sted:
Eidebakken skole på Lyngseidet
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Ledelse og beredskapsansvarlige
Påmeldingsfrist:
24.08.2018 12:00:00

Kontaktpersoner