Fagdag om avdekking og håndtering av mobbing

Dato:
26. november - 27. november
Sted:
Tromsø og Harstad
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleledere, PPT, skolehelsetjeneste
Påmeldingsfrist:
21.11.2018 20:00:00

Fylkesmannen i Troms ønsker å tilby skoleeiere, skoleledere, ansatte i PPT og skolehelsetjenesten en fagdag om avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser. Endringene som ble gjort i kapittel 9 A i opplæringsloven fra august 2017 har avdekket et stort behov for kompetanse på dette feltet.

Fagdagen gjennomføres i Tromsø 26.11.18 fra kl. 10.15 til 15.30 og i Harstad 27.11.18 fra 10.30 til 15.30.

Vi har plass til 150 deltakere på hvert sted og påmeldte etter de første 150 vil stå på venteliste og få beskjed om deltakelse. Vi sender ut beskjed til alle som får plass.

Tove Flack jobber ved Læringsmiljøsenteret som er en del av Universitetet i Stavanger. Senteret jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø. Tove Flack har lang erfaring fra arbeid i skolesektoren både som lærer og pedagogisk psykologisk rådgiver. I sitt arbeid ved Læringsmiljøsenteret har hun blant annet jobbet med skjult mobbing og hvordan skoler og barnehager kan jobbe for å avdekke og håndterere mobbing og andre krenkelser.

Skolene har gjennom sin aktivitetsplikt(opplæringsloven § 9 A-4 og 9 A-5) plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøket og sette inn tiltak dersom de har kunnskaå eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt. God kompetanse på å avdekke og jobbe med gode tiltak er en forutsetning for at skolene skal lykkes i sitt arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø for elevene. Vi håper derfor at en slik fagdag vil være et bidrag til å øke kompetansen på området.

Fagdager om mobbing 2018

Deltakelse:
Legg til i egen kalender
Dato:
26. november - 27. november
Sted:
Tromsø og Harstad
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, skoleledere, PPT, skolehelsetjeneste
Påmeldingsfrist:
21.11.2018 20:00:00

Kontaktpersoner