Seminar om lov om sosiale tjenester i NAV

Dato:
28. august - 7. september
Sted:
Kunnskapsparken Finnsnes, Thon Hotel Harstad, Hotel Lyngskroa Oteren, Fylkeshuset Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
NAV-ledere og ansatte ved NAV-kontorene som har oppgaver knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV
Påmeldingsfrist:
17.08.2018 16:00:00

Fylkesmannen inviterer med dette til dagsseminar om lov om sosiale tjenester i NAV

 

Som vi tidligere har informert om i e-post av 18.4.2018 og 23.4.2018 til NAV-kontorene i fylket, med kopi til NAV-lederne, vil det bli holdt et dagsseminar på fire ulike steder. Kontorene må melde seg på den dagen de er tildelt, med unntak av NAV Gratangen og NAV Karlsøy som kan velge om de alternativt vil melde seg på i Harstad eller på Oteren.    

Tirsdag 28. august – Kunnskapsparken Finnsnes

  • NAV-kontorene i Målselv, Sørreisa, Bardu, Torsken, Berg, Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Gratangen, Salangen og Lavangen

 Onsdag 29. august  – Thon Hotel Harstad

  •  NAV- kontorene i Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad  

 Tirsdag 4. september – Hotel Lyngskroa Oteren

  • NAV-kontorene i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord og Balsfjord  

 Fredag 7. september – Fylkeshuset i Tromsø

  • NAV-kontorene i Karlsøy og Tromsø

Målgruppen for seminarene er NAV-ledere og ansatte ved NAV-kontorene som har oppgaver knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV.

Seminarene vil ha et særlig fokus på saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV og forvaltningsloven, fra en søknad om tjenester mottas til klagebehandling av vedtak er gjennomført. Det vil bli vekslet mellom innlegg fra Fylkesmannen, til diskusjon og arbeid i grupper.

Det kan meldes inn til Fylkesmannen eventuelle problemstillinger som særlig ønskes gjennomgått. Vi ber om en samlet tilbakemelding fra det enkelte NAV-kontor.  

Innspill bes sendt fmtrsme@fylkesmannen.no innen 1. juli.

Seminaret er gratis, herunder lunsj. Eventuelle reiseutgifter må dekkes av det enkelte kontor.

Påmelding skjer i skjemaet under. Frist for påmelding: fredag 17. august.

Program for seminarene vil bli sendt ut på forhånd.

 

Dato:
28. august - 7. september
Sted:
Kunnskapsparken Finnsnes, Thon Hotel Harstad, Hotel Lyngskroa Oteren, Fylkeshuset Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
NAV-ledere og ansatte ved NAV-kontorene som har oppgaver knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV
Påmeldingsfrist:
17.08.2018 16:00:00