Hopp til innhold

Se stream av konferansen

Se alle foredrag fra konferansen her.

Se også Sjumilsstegets facebookside med relevant innhold før, under og etter konferansen.

Les Barneombudets rapport: Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep - 2018

Les Barneombudets rapport: Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep - 2018

Kontakt oss gjerne

Marianne Sandbu Ryeng
RVTS Nord
marianne.sandbu.ryeng@unn.no
77 75 43 63

Eivind Pedersen
Fylkesmannen i Troms
fmtrepe@fylkesmannen.no
77 64 20 54

Rita-Alise Porsanger-Moen
Fylkesmannen i Finnmark
fmfiapm@fylkesmannen.no
78 95 03 38

Merete Troli
Fylkesmannen i Nordland
fmnomtr@fylkesmannen.no
75 53 15 47

RVTS Nord, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Nordland, med ansvarlige for Sjumilssteget og Vårres unga vårres framtid (Sjumilssteget i Nordland), samarbeider om konferansen. 

Konferansens andre dag er i nært samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets avslutningskonferanse for regjeringens tiltaksplan 2014-17, En god barndom varer livet ut