Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?

Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Ansvarlig:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 10:00:00

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handler blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.

Program (oppdateres)

11. oktober

10.30  Åpning ved Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe.
10.45 
 • God hjelp til rett tid? Barneombudets rapport om den nye håndhevingsordningen
  ved Kjersti Botnan Larsen

 • Håndhevingsordningen etter opplæringsloven kap. 9A. Føringer fra Utdanningsdirektoratet om bruk av barnekonvensjonen
  ved Hilde Austad og Sissel Skåden, Utdanningsdirektoratet

 • 0-24-sekretariatet
 • ved Birgit Leirvik
13.00   Lønsj
14.00 
 • Bufdir: Veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom i barnefamilier
  ved Kjersti Eknes, Bufdir

 • Barneperspektivet i NAV
  ved Irene Anibrika, Avdir

 • Folkehelseutfordringer for barn
  ved Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet
15.30

Pause

 15.45 
 • Erfaring med fylkesmannens ungdomsråd i Agder
  ved Solveig P. Hervik

 • Revidert veileder: 1513 for barn i plansaker
  ved Hilde Moe, KMD

 • Ung Arena Gamle Oslo
  ved Stig Hermann Nygård og ungdommer
 17.00  Walk and talk. Bli kjent med hverandre og byen. Dette er helt frivillig, men vi håper alle blir med for å utvikle nettverk og erfaring.
Ferdig klokken 18:00.
 19.30 

 Middag

 12. oktober

09.00 

 

 • Hva nå, Norge? Norges utfordringer i følge barnekomiteens tilbakemeldinger, concluding observations, etter høringen av Norge Genève i mai,
  ved professor Trude Haugli, UiT Norges Arktiske Universitet.

Les anbefalingene (concluding observations) her
Les alle rapportene som ble sendt inn til barnekomiteen + mer om utspørringen her
Se videoer fra når Sjumilssteget var i Genève og barnekomiteen her


 

 • Særlige utfordringer for barnevernet etter tilbakemeldingene fra barnekomiteen i Genève
  ved nemndsleder Christian Børge Sørensen, Fylkesnemnda i Rogaland.
10.30

 Pause

10.50 
 • Barnekonvensjonen i nye, større fylker: Tanker om utfordringer for barnekonvensjonen etter sammenslåing av embeter
  Nasjonal arbeidsgruppe legger fram + oppgaver til gruppearbeid

 • Videre implementeringsarbeid: Forslag til innhold i en langsiktig plan for implementering av konvensjonen
  Nasjonal arbeidsgruppe legger fram + oppgaver + Bufdir kommenterer

 • Barnekonvensjonen fyller 30 år i 2019. Hvordan markerer vi dette?
11.30 

Lønsj og utsjekk

 12.30  

Gruppearbeid. Vi bruker Padlet (som på tidligere konferanser) så ta med datamaskin.

 • Hvordan jobber vi med implementering i embetene? Hva er utfordringene - og hva er mulighetene?
 • Hva må til for å mestre en slik oppgave?
14.30 
 • Oppsummering og avslutning
  ved Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe og Bufdir.
 15.00  Vel hjem

 

- Det å kunne gjøre en barnets beste vurdering og sørge for at barnet blir hørt (art. 12), det svikter fremdeles i Norge, sa barneombud Anne Lindboe til oss da vi møtte henne i Genève.

Se video og presentasjoner fra konferansen i 2017.

Konferansen er kun for ansatte i fylkesmannsembeter og direktorater.

Det er fjerde gang konferansen arrangeres.

Legg til i egen kalender
Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Ansvarlig:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 10:00:00

Kontaktpersoner

Praktisk info

Konferansen holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 

Pris for deltakere uten overnatting:

Dagpakke 11. oktober: Kr. 705,-

Dagpakke 12. oktober: Kr. 705,-

Middag 11. oktober for de som ikke overnatter: Kr. 445,-

Pris for deltakere som overnatter:

Overnatting 11. til 12. oktober (inkludert og middag): Kr. 1920,- + dagpakke 12. oktober: 705,-

= 2625,- for begge dager

Påmeldingen er bindende.

Reise: Tog går direkte fra Gardermoen og Oslo.

Sjumilssteget nasjonalt

Sjumilssteget er en metodikk for å implementere barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene og kommunene i Norge. Målet er å få saksbehandlerne til å bruke barnekonvensjonen aktivt i det daglige arbeidet.

På vegne av departement og direktorater har Sjumilsstegets arbeidsgruppe ansvaret for å arbeidet med implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner. Nasjonal konferanse er et tiltak i implementeringsarbeidet.

Følg oss gjerne på facebook for faglig påfyll, nyheter og inspirasjon.