Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handler blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.

Program (oppdateres)

Tilbakemeldingene (concluding observations) fra FNs barnekomité etter høringen av Norge 23. og 24. mai i Genève. Hva nå, Norge? Les anbefalingene (concluding observations) her. Arbeidsgruppa var tilstede under utspørringen i Genève.

Barnekonvensjonen i nye, større fylker: Hvordan skal vi gripe an arbeidet med implementering når mange av embetene er sammenslått med nabofylket fra 1.1.2019?
Videre implementeringsarbeid: Arbeidsgruppen presenterer plan og arbeidsideer for implementeringsarbeid til diskusjon. Vi ser ideen i sammenheng  med oppgaver knyttet til 0-24.samarbeidet.
Barnekonvensjonen fyller 30 år i 2019. Hvordan markerer vi dette?
Innledninger fra direktoratene.

 

- Det å kunne gjøre en barnets beste vurdering og sørge for at barnet blir hørt (art. 12), det svikter fremdeles i Norge, sa barneombud Anne Lindboe til oss da vi møtte henne i Genève.

Se video og presentasjoner fra konferansen i 2017.

Konferansen er kun for ansatte i fylkesmannsembeter og direktorater.

Det er fjerde gang konferansen arrangeres.

Meld deg på her:

Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Ansvarlig:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
15.08.2018 16:00:00

Kontaktpersoner

Praktisk info

Konferansen holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 

Pris for deltakere uten overnatting:

Dagpakke 11. oktober: Kr. 705,-

Dagpakke 12. oktober: Kr. 705,-

Middag 11. oktober for de som ikke overnatter: Kr. 445,-

Pris for deltakere som overnatter:

Overnatting 11. til 12. oktober (inkludert dagpakker og middag): Kr. 1920,-

Reise: Tog går direkte fra Gardermoen og Oslo.

Sjumilssteget nasjonalt

Sjumilssteget er en metodikk for å implementere barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene og kommunene i Norge. Målet er å få saksbehandlerne til å bruke barnekonvensjonen aktivt i det daglige arbeidet.

På vegne av departement og direktorater har Sjumilsstegets arbeidsgruppe ansvaret for å arbeidet med implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner. Nasjonal konferanse er et tiltak i implementeringsarbeidet.

Følg oss gjerne på facebook for faglig påfyll, nyheter og inspirasjon.