Høringer

Frist Uke Høring
september 2018
28. sep 39 Høring av søknad etter forurensningsloven Botnhamn i Lenvik kommune
Frist Høring
28. sep Høring av søknad etter forurensningsloven Botnhamn i Lenvik kommune