Produksjonstilskudd 2018 - fleksibel praktisering av søknadsfrister

Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.

Dette innebærer at foretak kan levere del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd i opptil 14 dager etter søknadsfristen, altså fram til og med 29. oktober. Samtidig åpnes det for at foretak som ikke søkte innen 15. mars nå kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober.

Foretak som ikke har søkt om produksjonstilskudd del 1 innen fristen 15. mars får mulighet til å levere del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må fylle ut søknaden på papir, og den må leveres til kommunen innen 29. oktober 2018. Papirsøknaden er tilgjengelig her.

Mer informasjon om praktisering av søknadsfrister finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet.