Erstatning for avlingssvikt - søk i god tid

Det forventes svært mange søknader om erstatning, og vi anbefaler at du søker så snart du kan.

Hvis du søker tett opp mot fristen, må du forvente at kommunen har begrenset kapasitet til å hjelpe. Det kan også være fare for at det elektroniske søknadssystemet blir tregt på grunn av det store antallet søkere. Søker du elektronisk er data fra produksjonstilskudd allerede lagt inn. Det blir enklere å søke, og øker kommunens kapasitet til behandling av søknadene.

Det er viktig å samle all relevant dokumentasjon før du søker om erstatning. Når søknaden er sendt, kan den ikke tas tilbake og endres. Det er muligheter for å ettersende tilleggsopplysninger eller vedlegg. I "Søknadsoversikt" i søknadssystemet som du finner via Altinn, velger du egen søknad, og da vil knappen "last opp vedlegg" aktiveres.

Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Nærmere informasjon om erstatning for avlingssvikt i 2018 finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet.