Produksjonstilskudd i jordbruket

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Det er ikke mulig å søke etter fristen 15. oktober. Det er mulig å endre søknadsopplysningene i 14 dager etter søknadsfristen, det vil si til og med 29. oktober.

Del 2 av søknaden gjelder foretak med planteproduksjon og foretak med husdyrproduksjon.

Veileder for søknad om produksjonstilskudd gir informasjon om ordningene og hvordan du skal fylle ut søknaden.

Det elektroniske søknadsskjemaet finner du på Altinn.

For å søke om produksjonstilskudd må foretaket være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Du må ha rollen "Primærnæring og næringsmidler" eller enkeltrettighet til tjenesten.