Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

Siste dag for påmelding er torsdag 15. november. Oppdatert program for samlingen i Grimstad 26. november ligger vedlagt.

Gode eksempler fra virkeligheten er Måltidsvenn prosjektet fra Horten kommune, Bjerkreim omsorgssenter (Rogaland) og Åse sykehjem fra Ålesund. Representanter fra disse kommuner deler gjerne sine erfaringer denne dagen med dere som kommer.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingen for Telemark, Vestfold og Agder-fylkene blir arrangert i Grimstad mandag den 26. november 2018.

Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial ramme rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden.

Hoksrud og Michaelsen inviterer ordførere i alle landets kommuner til å delta på inspirasjonsdagene. Regjeringen arbeider med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsglede for eldre er inkludert i arbeidet.

Måltidsglede er en av satsningsområdene i meldingen Leve hele livet. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Mål for dagen: deltakere skal få faglig påfyll og inspirasjon i sin hverdag. Deltakere skal også kunne få nye bekjentskap for fremtidig arbeid og samarbeid lokalt og i hele landet.

Påmelding via GM-grimstad@lmd.dep.no .
Påmeldingsfrist: 15. november 2018