Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern

Landbruks- og matministeren har sendt ut et brev til alle fylkesmenn om jordvern som nasjonal og regional interesse i plansaker.

Brevet skal bidra til å klargjøre jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunal planlegging. Brevet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi, og må ses i sammenheng med den oppdaterte strategien som blir lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.

Fylkesmannen vil bruke brevet i vår tilbakemelding til kommunale planer, som grunnlag for vurderinger av landbrukets arealressurser generelt, og med særlig ansvar for jordvern og kulturlandskap.

Fylkesmannens Jordvettregler for Telemark bygger på regjeringens jordvernstrategi.

Les nyhetssaken på regjeringens sider.

Les hele brevet til fylkesmennene.