5. Lytt til erfarne fagfolk

Arealplanlegging er sjeldent et sololøp. Rollen som arealplanlegger er snarere en samkjøring og avveining av interesser opp mot best mulig samfunnsnytte.

I jordvernarbeidet er kommunens egen landbrukskompetanse viktig å trekke inn. Likeledes sitter Fylkesmannen med bred kompetanse innen landbruksspørsmål og vil kunne bidra med råd til kommunen inn i en tidlig fase. Ulike konsulenter vil kunne bidra i spesifikke faglige bestillinger eller utarbeidelse av hele planen. Det er viktig å kjenne til hvor «skoen trykker» i kommunen og hvilken kompetanse man mangler inn i planarbeidet. God kvalitet i planleggingen bidrar til de beste langsiktige og økonomiske løsningene.