Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

Dato:
26. november 10:30 - 16:00
Sted:
Grimstad kulturhus, Storgaten 33, 4876 Grimstad
Ansvarlig:
Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Fylkesmennene i Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
De som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede
Forrett - suppe med brød.
Forrett - suppe med brød. (Foto: Bob Gottschal)

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingen for Telemark, Vestfold og Agder-fylkene blir arrangert i Grimstad mandag den 26. november 2018.

Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial ramme rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden.

Hoksrud og Michaelsen inviterer ordførere i alle landets kommuner til å delta på inspirasjonsdagene. Regjeringen arbeider med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsglede for eldre er inkludert i arbeidet.

Måltidsglede er en av satsningsområdene i meldingen Leve hele livet. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Mål for dagen: deltakere skal få faglig påfyll og inspirasjon i sin hverdag. Deltakere skal også kunne få nye bekjentskap for fremtidig arbeid og samarbeid lokalt og i hele landet.

Påmelding via GM-grimstad@lmd.dep.no .
Påmeldingsfrist: 15. november 2018

Les invitasjonsbrevet her.

Middagstallerken.

Middagstallerken. (Foto: Bob Gottschal)

 

I tillegg til ordførere utgjør målgruppen de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

Les mer om inspirasjonsdager på Regjeringen.no.

Dato:
26. november 10:30 - 16:00
Sted:
Grimstad kulturhus, Storgaten 33, 4876 Grimstad
Ansvarlig:
Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Fylkesmennene i Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
De som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede