Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagdager om selvmordforebygging

Dato:
5. november 2018 09.00 - 6. november 2018 15.00
Sted:
Bø hotell, Bø i Telemark
Arrangør:
Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark, KS, RVTS Sør og Fylkesmannen i Telemark
Målgruppe:
Ledere og tjenesteutøvere i kommunale helse- og omsorgstjenester som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og/eller følge opp personer som utsetter seg for selvskading og/eller er i selvmordsrisiko. Spesialisthelsetjenesten, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen

RVTS Sør har fått i oppdrag å bistå kommunene i region Sør med implementering av veiledende materiell for forebygging av selvskading og selmordsforebygging. I den forbindelse arrangeres det to fagdag med praktisk tilnærming til temaene. Du kan nå lese presentasjoner fra fagdagene under "Dokumenter" i artikkelen. 

Publisert 14.08.2018

Konferansen er gratis. Fylkesmannen dekker oppholdsutgiftene til deltakere som skal delta begge dagene og har behov for overnatting. Det er begrenset antall plasser, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. NB: Bindende påmelding. Ved manglende oppmøte faktureres kostnader for overnatting eller dagpakke. 

Vi har reservert 44 enkeltrom på Bø hotell.

Ellers kan vi informere om at programmet på dag 1 og dag 2 vil være det samme når det gjelder selvmordsforståelsen og materiellet, men likevel noe annerledes. 

Har du spørsmål til konferansen kan du ta kontakt med

Anne Melie Henriksen (AnneMelie.Henriksen@bamble.kommune.no), telefon 97 05 86 01 (programmet)

Dato:
5. november 2018 09.00 - 6. november 2018 15.00
Sted:
Bø hotell, Bø i Telemark
Arrangør:
Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark, KS, RVTS Sør og Fylkesmannen i Telemark
Målgruppe:
Ledere og tjenesteutøvere i kommunale helse- og omsorgstjenester som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og/eller følge opp personer som utsetter seg for selvskading og/eller er i selvmordsrisiko. Spesialisthelsetjenesten, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen