Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule

Temaet for tilsynet er skulens arbeid med elevane sitt skulemiljø.

Under dette temaet kontrollerer vi følgjande undertema:

  • Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og god psykososialt miljø, jf. opplæringslova §§ 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5  og forvaltningslova § 11.

  • Skuleeigars forsvarlege system i forhold til temaet, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd.
Dato:
15. oktober - 17. oktober
Sted:
Svelgen
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen