Tilsyn med Luster kommune

Temaet for tilsynet er skulens arbeid med elevane sitt skulemiljø.

Under dette temaet kontrollerer vi følgjande undertema:

1. Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og god psykososialt miljø, jf. opplæringslova §§ 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5 og forvaltningslova § 11.

2. Skulens plikt til å arbeide førebyggjande, informere og involvere for å fremje eit trygt og godt psykososialt skulemiljø for elevane, jf. opplæringslova §§ 9 A-3,9 A-8, 9 A-9, 11-1, 11-1a, 11-2, 11-5, 11-5a, 11-6 og forvaltningslova §11.

3. Skuleeigars forsvarlege system i forhold til tema 1 og 2, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd.

Dato:
11. april - 13. april
Sted:
Hafslo barne- og ungdomsskule
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen