Tilsyn med Gloppen kommune

Fylkesmannen varslar tilsyn med Gloppen kommune som barnehagemyndigheit.

Det skal gjennomførast tilsyn med tema kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova  §§ 8, 16 og 18.

Dato:
31. mai 08:00 - 1. juni 16:00
Sted:
Gloppen kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki
Målgruppe:
Barnehagemyndigheita i Gloppen kommune

Kontaktpersoner

Dokumenter