Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2018
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen v/Linda Svori Tilsyn med Høyanger kommune Høyanger kommune
oktober 2018
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen v/Linda Svori Tilsyn med Luster kommune Luster
15. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule Svelgen
15. okt - 19. nov 42 - 47 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tilsyn med næringsmiddelverksemder Sogn og Fjordane
03. okt 40 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Leikanger kommune
01. okt - 02. okt 40 Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki Tilsyn med Fjaler kommune Fjaler kommune
september 2018
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Stryn kommune og Tonning skule Tonnig skule
19. sep - 20. sep 38 Fylkesmannen v/Linda Svori Tilsyn med Lærdal kommune Lærdal kommune
01. sep - 31. des 35 - 53 Fylkesmannen v/ Gunn Randi Bjørnevoll Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane skriftleg tilsyn og stikkprøvetilsyn
august 2018
29. aug 35 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Bremanger kommune
29. aug 35 Fylkesmannen v/ Helen Haaland Forvaltningskontroll i Eid, Selje, Vågsøy og Bremanger kommune på landbruksområdet Nordfjord Hotell, Eid
28. aug 35 Fylkesmannen v/Helen Haaland Forvaltningskontroll i Askvoll, Hyllestad, Gulen og Solund kommune på landbruksområdet Hotell Sognefjord, Leirvik
juni 2018
20. jun 25 Fylkesmannen v/ Thorvald Røneid Moen og Magne-Bjarte Hatlem Tilsyn med Gloppen kommune Gloppen
19. jun 25 Fylkesmannen v/Thovald Røneid Moen Tilsyn med Gloppen kommune Gloppen
12. jun - 14. jun 24 Fylkesmannen v/ Gunn Randi Bjørnevoll Tilsyn med Klokkergårdstiftelsen, avd. Måløykollektivet Vågsøy
06. jun - 07. jun 23 Fylkesmannen v/Thovald Røneid Moen Tilsyn med Årdal kommune Årdal
mai 2018
31. mai - 01. jun 22 Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki Tilsyn med Gloppen kommune Gloppen kommune
22. mai - 24. mai 21 Fylkesmannen v/ Gunn Randi Bjørnevoll Tilsyn med Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Meltunet Nordfjordeid
14. mai - 15. mai 20 Anne Eli Wangen Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstenester til heimebuande eldre Gulen
07. mai - 08. mai 19 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Eid og Selje kommune
Dato Arrangement
november 2018
14. nov - 15. nov Tilsyn med Høyanger kommune
oktober 2018
17. okt - 18. okt Tilsyn med Luster kommune
15. okt - 17. okt Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule
15. okt - 19. nov Tilsyn med næringsmiddelverksemder
03. okt Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
01. okt - 02. okt Tilsyn med Fjaler kommune
september 2018
26. sep - 27. sep Tilsyn med Stryn kommune og Tonning skule
19. sep - 20. sep Tilsyn med Lærdal kommune
01. sep - 31. des Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane
august 2018
29. aug Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
29. aug Forvaltningskontroll i Eid, Selje, Vågsøy og Bremanger kommune på landbruksområdet
28. aug Forvaltningskontroll i Askvoll, Hyllestad, Gulen og Solund kommune på landbruksområdet
juni 2018
20. jun Tilsyn med Gloppen kommune
19. jun Tilsyn med Gloppen kommune
12. jun - 14. jun Tilsyn med Klokkergårdstiftelsen, avd. Måløykollektivet
06. jun - 07. jun Tilsyn med Årdal kommune
mai 2018
31. mai - 01. jun Tilsyn med Gloppen kommune
22. mai - 24. mai Tilsyn med Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Meltunet
14. mai - 15. mai Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstenester til heimebuande eldre
07. mai - 08. mai Tilsyn med kommunal beredskapsplikt