Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
01. sep - 31. des 35 - 53 Fylkesmannen v/ Gunn Randi Bjørnevoll Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane skriftleg tilsyn og stikkprøvetilsyn
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Stryn kommune og Tonning skule Tonnig skule
oktober 2018
01. okt - 02. okt 40 Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki Tilsyn med Fjaler kommune Fjaler kommune
03. okt 40 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Leikanger kommune
15. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule Svelgen
Dato Arrangement
september 2018
01. sep - 31. des Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane
26. sep - 27. sep Tilsyn med Stryn kommune og Tonning skule
oktober 2018
01. okt - 02. okt Tilsyn med Fjaler kommune
03. okt Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
15. okt - 17. okt Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule