Tilskot til Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane skal stimulera til å ta vare på og utvikla det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket. Over halvparten av midlane vert brukt til slått av bratt areal.

For meir infomasjon sjå nettsida vår om Regionalt miljøprogram

Søknadsfrist:
15.10.2018 23:59:00
Målgruppe:
Registrert føretak
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Føretak som kan søke om produksjonstilskot