Aktivitetstiltak for å motverka einsemd og passivitet

Tilskotsordninga «aktivitetstiltak for å motverka einsemd og passivitet» (tidlegare aktivitet for seniorar og eldre) for 2018 er kunngjort på Helsedirektoratet si heimeside.

Målet med tilskotsordninga er å motvirke einsemd, passivitet og sosial tilbaketrekking og å skape aktivitet, deltaking, sosialt fellesskap og møteplassar.

Les meir om tilskotsordninga, regelverket og finn skjema på Helsedirektoratet si heimeside.

Søknadsfrist:
19.01.2018 23:00:00
Målgruppe:
Grupper som står i fare for å oppleve einsemd, passivitet og sosial tilbaketrekking, fortrinnsvis seniorar og eldre.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunar, Fylkeskommunar, statlege/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelsar, organisasjonar