Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
15. des 15. des Tilskot til å rydde opp i marin forsøpling lag, organisasjonar, bedrifter og andre som vil rydde opp i marin forsøpling.
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Se hovedtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2019 Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
10. feb 10. feb Tilskot til psykolog i kommunal helse- og omsorgsteneste Kommunar
Søknadsfrist Tittel
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg
15. des 15. des Tilskot til å rydde opp i marin forsøpling
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest
Se hovedtekst Tilskot til drenering
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2019
10. feb 10. feb Tilskot til psykolog i kommunal helse- og omsorgsteneste