Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Se hovedtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2019 Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Søknadsfrist Tittel
15. des 15. des Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg
Løpende Tilskot til drift med taubane og hest
Se hovedtekst Tilskot til drenering
Se hovedtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpende Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2019