Avdelingar

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar.


Vi har avdelingane:

Arbeidsområda kommuneøkonomi, kommunikasjon, samfunnstryggleik og beredskap er organisert i stab under leiinga. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også ein eigen IKT-seksjon, som utfører utviklingsoppgåver for både regionale og nasjonale aktørar i staten. IKT-seksjonen høyrer til administrasjonsavdelinga vår.

Lenker