Fungering sommaren 2018

Her finn du ei oversikt over kven som fungerer under ferieavviklinga hjå Fylkesmannen i sommar.

Fungering veke     29 30 31 32 33 34 35
Fylkesmann     Jorunn Felde  Anne Kristin Eitungjerde Christian Rekkedal        
Fylkeslege     Jacob Andersen   Linda Svori Linda Svori      
Juridisk sjef     Marie Solvoll Lyby   Marie Solvoll Lyby  Marie Solvoll Lyby      Marie Solvoll Lyby
Miljøvernsjef     Eline Orheim  Eline Orheim Gunn Helen Henne Gunn Helen Henne Gunn Helen Henne     
Utdanningsdirektør     Magne-Bjarte Hatlem Magne-Bjarte Hatlem Berit Rygg Karstein Fardal      
Administrasjonssjef                  
Landbruksdirektør     Jorunn Felde Jon Anders Stavang