Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Fylkesmannens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Fylkesmannens vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Fylkesmannen som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer


16.08.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Endal Vest

K. Strømmen Lakseoppdrett AS har fått utsleppsløyve for etablering av eit matfiskanlegg med laksefisk på ein ny lokalitet i Bremanger kommune.


26.06.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Skreda

Erko Seafood AS har fått utsleppsløyve for etablering av eit matfiskanlegg med laksefisk på ein ny lokalitet i Solund kommune.


10.07.2018

Løyve til integrert oppdrett ved Kvernhusvika

Sulefisk AS har fått nytt utsleppsløyve for integrert akvakulturproduksjon av matfisk og tare ved Kvernhusvika i Solund kommune.


13.04.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Veiesund

Steinvik Fiskefarm AS har fått nytt uttsleppsløyve for matfiskanlegg med laksefisk ved Veiesund i Flora kommune.


06.03.2018

Ni nye eller endra utsleppsløyve for akvakulturanlegg

Fylkesmannen har gjeve nye løyve etter ureiningslova til åtte oppdrettsanlegg som har søkt om nye eller utvida utsleppsløyve for akvakulturverksemd i sjø eller på land. Eitt løyve til oppdrettsproduksjon på land har blitt endra når det gjeld fristen for reinsing av utsleppa frå produksjonen.


20.02.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Isane

Nordfjord Forsøksstasjon AS har fått nytt utsleppsløyve for akvakulturproduksjon med laksefisk til forskings- og utviklingsføremål ved Isane i Bremanger kommune.


21.02.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Bakjestranda

Nordfjord Forsøksstasjon AS har fått nytt utsleppsløyve for akvakulturproduksjon med laksefisk til forskings- og utviklingsføremål ved Bakjestranda i Bremanger kommune.


20.02.2018

Løyve til akvakulturproduksjon ved Hardbakkeneset

Firda Sjøfarmer AS har fått utsleppsløyve for etablering av akvakulturproduksjon med laksefisk ved ein ny lokalitet i Gulen kommune.


13.12.2017

Miljøseminar 2018

Vi har i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge gleda av å invitere til miljøseminar i Florø 8. og 9. februar 2018.


03.11.2017

Løyve til utvida akvakulturproduksjon ved Rundreimstranda i Selje

Marine Harvest Norway AS har fått utvida utsleppsløyve for akvakulturproduksjon med laksefisk ved Rundreimstranda i Selje kommune.


Flere nyheter