Kurs for LIS 1 rettleiarar (no turnuslegerettleiarar) i kommunehelsetenesta

Dato:
6. juni
Sted:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Legar i kommunehelsetenesta som har eit ansvar for rettleiing av LIS 1 legar( no turnuslegar)
Påmeldingsfrist:
25.05.2018 23:00:00

Fylkesmannen inviterer til eindagssamling for ei orientering om ny ordning som har oppstart 1. september i kommunehelsetenesta samt til ein dag med fagleg påfyll. Kurset vert søkt godkjent i den norske legeforeninga.

Det vert servert lunsj, så det er fint om de melder frå om eventuelle allergiar.

Dato:
6. juni
Sted:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Legar i kommunehelsetenesta som har eit ansvar for rettleiing av LIS 1 legar( no turnuslegar)
Påmeldingsfrist:
25.05.2018 23:00:00