Kommunekonferanse 23. og 24. mai

Dato:
23. mai 10:30 - 24. mai 13:00
Sted:
Kviknes Hotel, Balestrand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Ordførarar, rådmenn, folkevalde, administrative leiarar og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
08.05.2018 23:00:00

Årets tema på kommunekonferansen blir dialog og samhandling stat - kommune, kommuneøkonomi, reformer, samfunnstryggleik og beredskap og inkluderande næringsliv.

Prisar for deltaking:

  • Heile konferansen: kr 2 450

  • Berre dag 1 med lunsj og middag, utan overnatting: kr 1 250
  • Berre dag 1 med lunsj, utan middag og overnatting: kr 950

  • Berre dag 2, med lunsj: kr 950

Førebels program finn du i lenka til høgre.

PÅMELDING finn du  nedanfor.

Dato:
23. mai 10:30 - 24. mai 13:00
Sted:
Kviknes Hotel, Balestrand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Ordførarar, rådmenn, folkevalde, administrative leiarar og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
08.05.2018 23:00:00