Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer

Dato:
7. juni
Sted:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Helsesøstrer, jordmødrer, fastlegar (helsestasjonslegar og skulelegar). Turnuslegar kan også delta
Påmeldingsfrist:
25.05.2018 23:00:00

Fylkesmannen inviterer til eindagssamling med fagleg påfyll og erfaringsutveksling for tilsette på helsestasjon.

Det vert servert lunsj, så meld frå om eventuelle allergiar i påmeldinga.

Dato:
7. juni
Sted:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Helsesøstrer, jordmødrer, fastlegar (helsestasjonslegar og skulelegar). Turnuslegar kan også delta
Påmeldingsfrist:
25.05.2018 23:00:00