Andre grupperettleiing

Dato:
16. august - 17. august
Sted:
Gloppen hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen ved Linda Svori
Målgruppe:
Turnuslegar
Påmeldingsfrist:
08.08.2018 23:00:00

Grupperettleiing for turnuslegar.

Grupperettleiarar er:

Annelise Skeie: annelise_skeie@hotmail.com

Rune Nordpoll: r-nordpo@online.no

Program kjem seinare. Programmet vert lagt opp slik at ein ikkje treng å kome kvelden før.

Rettleiinga er obligatorisk

Dato:
16. august - 17. august
Sted:
Gloppen hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen ved Linda Svori
Målgruppe:
Turnuslegar
Påmeldingsfrist:
08.08.2018 23:00:00