Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2018
04. des - 05. des 49 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Barneperspektivet i tverrfagleg samhandling Hotel Alexandra, Loen
november 2018
30. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
29. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
29. nov - 30. nov 48 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nettverk samfunnsmedisin Hotel Alexandra Loen
27. nov 48 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Fagdag om vurderingsarbeid i mat og helse, arbeidslivsfag og valfag Skei, Thon hotel, Jølster
22. nov 47 Fylkesmannen ROP nettverk Scandic Sunnfjord, Førde
21. nov 47 Fylkemannen Helsehjelp gitt med tvang Skei, Thon hotel Jølster
20. nov - 21. nov 47 IT-forum oppvekst og utdanning IKT-samling om oppvekst og utvikling Alexandra i Loen
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet og Utdanningsforbundet Barnehagekonferansen 2018 Hotel Alexandra, Loen
13. nov - 14. nov 46 Fylkesmannen Grunnkurs i MI Scandic Sunnfjord hotell og Spa, Førde
13. nov 46 Fylkesmannen MI nettverk Førde
06. nov 45 Sogn og Fjordane Landbruksselskap Klima og plast – kan vestlandsbonden gå føre? Thon Hotell Jølster, Skei
06. nov - 07. nov 45 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Plansamling 2018 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde
03. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rettar for personar med psykisk utviklingshemming Scandic Sunnfjord Førde
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen v/Linda Svori og Kristin Skogli Kurs i offentleg helsearbeid Leikanger Fjordhotel
oktober 2018
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for rus og psykisk helse hausten 2018 Alexandra hotell, Loen
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Regelverksamling - regelverk i praksis Thon Hotel Jølster, Skei
30. okt 44 Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap Thon Hotel Jølster, Skei
30. okt 44 Fylkesmannen, fylkeskommunen og NAV Sogn og Fjordane Fylkessamling – god integrering av flyktningar Scandic Sunnfjord hotel og Spa i Førde
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Hordaland, Uni Research: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og RVTS (Ressurssenter vald og traumatisk stress) Konferanse om barn utsett for vald og overgrep Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
04. des - 05. des Barneperspektivet i tverrfagleg samhandling
30. nov Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving
29. nov Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
29. nov - 30. nov Nettverk samfunnsmedisin
27. nov Fagdag om vurderingsarbeid i mat og helse, arbeidslivsfag og valfag
22. nov ROP nettverk
21. nov Helsehjelp gitt med tvang
20. nov - 21. nov IKT-samling om oppvekst og utvikling
14. nov - 15. nov Barnehagekonferansen 2018
13. nov - 14. nov Grunnkurs i MI
13. nov MI nettverk
06. nov Klima og plast – kan vestlandsbonden gå føre?
06. nov - 07. nov Plansamling 2018
03. nov Rettar for personar med psykisk utviklingshemming
01. nov - 02. nov Kurs i offentleg helsearbeid
31. okt - 01. nov Forum for rus og psykisk helse hausten 2018
31. okt - 01. nov Regelverksamling - regelverk i praksis
30. okt Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap
30. okt Fylkessamling – god integrering av flyktningar
30. okt - 31. okt Konferanse om barn utsett for vald og overgrep