Kurs og konferansar

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
19. okt 42 Fylkesmannen og Nav Sogn og Fjordane Samling for Nav-tilsette om gruppeoppfølging og rettleiing i Nav Førde, Scandic Sunnfjord hotel
18. okt 42 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rettleiingskonferansen 2018 Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen Sunnfjord Hotel & Spa
17. okt 42 Fylkesmannen ROP nettverk Scandic Sunnfjord, Førde
17. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Scandic Ørnen, Bergen
16. okt 42 LMD og HOD i samarbeid med Fylkesmannen Matglede for eldre Borgund VGS, Ålesund
16. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Læringsnettverk for barneverntenestene Thon hotel Jølster, Skei
16. okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nettverk sjukeheim Scandic Sunnfjord, Førde
08. okt 41 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Statsbudsjettdag 2018 Statens hus, Leikanger
04. okt 40 Fylkesmannen, KoRus vest Bergen, NAPHA og Stavanger universitetssjukehus Opplæring i BrukarPlan Scandic Sunnfjord Hotell, Førde
03. okt 40 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for kommunen som barnehagemyndigheit Scandic Sunnfjord hotell, Førde
september 2018
26. sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
21. sep 38 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland, RKBU og NAPHA m.fl. Psykologar i kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane RKBU VEST, Nygårdsgaten 112-114, Bergen
18. sep 38 Helse Førde Kurs i nødnett Førde sentralsjukehus
18. sep - 19. sep 38 Kommunane, Bufetat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Barnevernskonferansen 2018 Alexandra hotell, Loen
17. sep - 20. sep 38 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Førde
12. sep 37 Fylkesmannen IPLOS-konferanse Thon hotell Jølster, Skei
12. sep 37 Nav Sogn og Fjordane og Fylkesmannen Opplæring for nytilsette i Nav Thon hotell Jølster, Skei
05. sep 36 Fylkesmannen v/Helen Haaland Samling om produksjonstilskot Scandic Hotell Førde
august 2018
28. aug 35 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Informasjon og oppstart av læringsnettverk for barnevern Skei, Thon Hotel Jølster
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
19. okt Samling for Nav-tilsette om gruppeoppfølging og rettleiing i Nav
18. okt Rettleiingskonferansen 2018
18. okt - 19. okt Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen
17. okt ROP nettverk
17. okt Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving
16. okt Matglede for eldre
16. okt Læringsnettverk for barneverntenestene
16. okt Nettverk sjukeheim
08. okt Statsbudsjettdag 2018
04. okt Opplæring i BrukarPlan
03. okt Samling for kommunen som barnehagemyndigheit
26. sep Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
21. sep Psykologar i kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane
18. sep Kurs i nødnett
18. sep - 19. sep Barnevernskonferansen 2018
17. sep - 20. sep Kurs i akuttmedisin
12. sep IPLOS-konferanse
12. sep Opplæring for nytilsette i Nav
05. sep Samling om produksjonstilskot
28. aug Informasjon og oppstart av læringsnettverk for barnevern