Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2017
19. des 51 Mari Severinsen Satellittelefon-øving Statens hus, Leikanger
05. des 49 Haavard Stensvand Beredskapsøving Statens hus, Leikanger
november 2017
28. nov 48 Sogn og Fjordane landbruksselskap Landbruksproduksjon i endra klima Thon Hotel Jølster, Skei
28. nov - 29. nov 48 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plansamling 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde
22. nov - 23. nov 47 IT-forum oppvekst og utdanning IKT-samling om oppvekst og utvikling Alexandra i Loen
15. nov - 16. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på vestlander, Utdanningsforbundet og KS På ramme alvor Barnehagekonferansen 2017 Hotel Alexandra, Loen
13. nov 46 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen Tverrfagleg konferanse i rettleiing Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
07. nov 45 Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga Konferanse om naturmangfald i sjø Universitetsaulaen i Bergen, Museplassen 3, Hovudinngang gjennom Musehagen frå Olav Ryes vei
01. nov 44 Fylkesmannen v/fylkeslege Per Stensland Tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Førde, Sunnfjord Hotell
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen v/Helge Pedersen og Berit I Rygg Regelverksamling for barnehage og skule 2017 Thon hotel Skei
oktober 2017
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2017 Alexandra Hotell, Loen
19. okt - 20. okt 42 Fylkesmannen ved Kristin Skogli Rettleiingsseminar for fysioterapeutar Skei, Thon Hotel Jølster
12. okt 41 Marit Lunde, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Statsbudsjettdag 2017 Statens hus, Leikanger
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen, KS, Utdanningsforbundet og Høgskulen på Vestlandet Skuleleiarkonferansen 2017 Loen, Hotel Alexandra
september 2017
26. sep 39 Antibiotikasenteret for primærmedisin, Helse Førde og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte for betre antibiotikabruk Thon hotell Jølster
14. sep - 15. sep 37 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer Thon hotel Jølster
14. sep - 15. sep 37 Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Solfrid Nilsen Bygstad Felles barn, felles ansvar Scandic Sunnfjord hotell, Førde
12. sep - 13. sep 37 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 12. - 13. september 2017 Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
06. sep 36 Fylkesmannen og Nav Sogn og Fjordane Opplæring for nytilsette i Nav Thon Hotel Jølster, Skei
05. sep 36 Fylkesmannen, v/Astrid Fjærestad Harlem Læringsnettverk – utsette barn og unge - inkludering og utanforskap Skei, Thon Hotel Jølster
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
19. des Satellittelefon-øving
05. des Beredskapsøving
28. nov Landbruksproduksjon i endra klima
28. nov - 29. nov Regional plansamling 2017
22. nov - 23. nov IKT-samling om oppvekst og utvikling
15. nov - 16. nov På ramme alvor Barnehagekonferansen 2017
13. nov Tverrfagleg konferanse i rettleiing
07. nov Konferanse om naturmangfald i sjø
01. nov Tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
01. nov - 02. nov Regelverksamling for barnehage og skule 2017
31. okt - 01. nov Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2017
19. okt - 20. okt Rettleiingsseminar for fysioterapeutar
12. okt Statsbudsjettdag 2017
03. okt - 04. okt Skuleleiarkonferansen 2017
26. sep Oppstartsmøte for betre antibiotikabruk
14. sep - 15. sep Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer
14. sep - 15. sep Felles barn, felles ansvar
12. sep - 13. sep Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 12. - 13. september 2017
06. sep Opplæring for nytilsette i Nav
05. sep Læringsnettverk – utsette barn og unge - inkludering og utanforskap