LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. For leger er det kommet et nytt utdanningsløp som erstatter den gamle turnusordningen.

I 2017 startet avviklingen av den norske turnustjenesten for leger, og samtidig begynte overgangen til en helt ny spesialistutdanning. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter, til liks med turnustjeneste, tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste etter gammel ordning. De har anledning til å gjennomføre og få godkjent turnus etter den gamle ordningen fram til 1. mars 2019.

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Fylkesmannen i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms, Hordaland og Oslo og Akershus har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Fylkesmannen

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


29.06.2018

Kurs for LIS 1 og turnuslegar hausten 2018

Startar du som LIS 1 eller turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2018? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha LIS 1/turnus i Sogn og Fjordane. 


12.02.2018

Kurs for turnuslegar våren 2018

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2018? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


13.06.2017

Kurs for turnuslegar hausten 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2017? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


03.01.2017

Kurs for turnuslegar våren 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2017? Her er oversikt over kursa for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


21.04.2016

Kurs for turnuslegar hausten 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2016? Her er oversikt over kursa for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


08.01.2016

Kurs for turnuslegar våren 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2016? Her er ein oversikt over kursa for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane


11.08.2015

Kurs i offentleg helsearbeid for turnuslegar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar

Kurs for turnuskandidatar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Kurset vert rekna som obligatorisk. Les meir og meld deg på.


22.01.2013

Ny turnusordning for legar

Den nye turnusordninga for legane vert innført frå 15. februar 2013. Den nye ordninga er søknadsbasert.