Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Den digitale løsningen er ny, og blir tatt i bruk i alle fylker i løpet av 2018.

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


12.03.2018

Tilskot til private kyrkjebygg 2018

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 15. juni 2018.


13.02.2018

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2018

Frist for å sende inn krav er 1. mars 2018.


19.12.2017

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn

Fylkesmannen har utbetalt 781 488 kroner i statstilskot til elleve trussamfunn i 2017. Dette er ei auke på nær 200 000 kroner samanlikna med fjoråret.


25.04.2017

Sats for statstilskot til trus- og livssynssamfunn 2017

Satsen for statstilskot 2017 er 538 kroner per medlem.


11.01.2017

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i 2016

Fylkesmannen har utbetalt 595 192 kroner i statstilskot til trussamfunn i Sogn og Fjordane i 2016. Til saman 12 trussamfunn har fått tilskot. 


28.04.2016

Sats for statstilskot 2016

Satsen for statstilskot 2016 er 472 kroner per medlem.


28.04.2016

Tilskot til privateigde kyrkjebygg

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 15. juni 2016.


02.02.2016

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2016

Frist for å sende inn krav om statleg og kommunalt tilskot er sett til 10. mars 2016.


01.04.2015

Tilskot til privateigde kyrkjebygg

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 1. juni 2015.


20.02.2015

Utbetalt statstilskot til trussamfunn i Sogn og Fjordane i 2014

Fylkesmannen har i 2014 utbetalt til saman 606 564 kroner i statstilskot til trussamfunn i Sogn og Fjordane.


Flere nyheter