Støtte til politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om statstilskudd. Det er Fylkesmannen som behandler søknader fra kommune- og fylkespartiene. Dette gjelder også ungdomspartier på fylkesnivå. Også felleslister som består av to eller flere registrerte politiske partier, kan søke om tilskudd.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor for å søke om statstilskudd. Du kan også søke via brev.

Elektronisk søknadsskjema 

Mer informasjon finner du på nettstedet Partiportalen.

Vis mer


16.09.2016

Nye oppgåver til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Frå 1. januar 2017 får Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hovudansvaret for saksbehandlinga av statstilskot til kommune- og fylkespartia. Les meir


10.11.2015

Må ha stadfesting frå politiske parti

Politiske parti som skal ha utbetalt partistøtte, må stadfeste konto- og adresseopplysningar for å få utbetalt statstilskot. Fristen er 15. november 2015.


31.08.2015

Ofte stilte spørsmål om statstilskot til politiske parti

På prosjektsida https://www.partiportalen.no/Soke-partistotte/Ofte-stilte-sporsmal/ finn du svar på mange av dei vanlegaste spørsmåla om statstilskot til politiske parti.


06.01.2015

Søknad om statstilskot til politiske parti

Registrerte politiske parti kan søke om statstilskot til drifta si. For valperioden 2011-2015 kan kommune-, fylkes- og fylkesungdomspartia, sentrale parti og dei sentrale ungdomsorganisasjonane bruke elektronisk søknadsskjema.


05.01.2015

Sende papirsøknad og endre adresseopplysningar

Dersom du ikkje fekk søkje om støtte til politiske parti i det elektroniske søknadsskjemaet kan du sende papirsøknad, eller sende e-post til Fylkesmannen i fylket ditt.