Separasjon og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd. Gå til søknadsskjema

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høyre for å komme til tjenesten. Der finner du også mer informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis mer


09.01.2018

Separasjon og skilsmisse i 2017

I 2017 gav vi 164 separasjonar og 187 skilsmisser. Tabellen nedanfor viser tilsvarande tal tilbake til 2008.


16.01.2017

Er du utanlandsk statsborgar og vil søkje om separasjon eller skilsmisse?

Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv som gjer greie for kva opplysingar du må leggje ved søknaden om separasjon eller skilsmisse.


11.01.2017

Tal separasjonar og skilsmisser i 2016

I 2016 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 189 separasjonar og 134 skilsmisser.


28.10.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


19.01.2016

Tal separasjonar og skilsmisser i 2015

I 2015 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 201 separasjonar og 176 skilsmisser.


24.11.2015

Enklare å søkje om separasjon

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om separasjon via eit elektronisk søknadsskjema.


04.04.2014

Søknad om fritak for plikta til å dokumentere skifte ved skilsmisse eller død

Kvifor må du dokumentere skifte med tidlegare ektefelle før du gifter deg på nytt?


04.04.2014

Søknad om godkjenning av utanlandsk separasjon eller skilsmisse

Når er det nødvendig å søke Fylkesmannen om godkjenning? 

 


04.04.2014

Godkjende meklarar i Sogn og Fjordane


04.04.2014

Tal separasjonar og skilsmisser i 2013

I 2013 vart det av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 201 separasjonar og 167 skilsmisser.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Saksbehandlingstid

Inntil 2 veker