Medaljer og ordener

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Fylkesmannen i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


10.08.2018

Kongens Fortenestemedalje til Bjørg Hovland

Medaljen vart utdelt av ordførar Ivar Kvalen på konsert i Dale Kyrkje, 25. juli 2018.


15.12.2017

Kongens fortenestemedalje til Trygve Apalset

Trygve Apalset fekk Kongens fortenestemedalje den 30. november. Han fekk overrekt medalje og diplom av ordførar i Gloppen kommune, Leidulf Gloppestad.


17.10.2017

Kongens fortenestemedalje til Ragnhild Bjørlo

Ragnhild Bjørlo fekk tildelt medalje og diplom av fylkesleiar Anne Marie Strømøy i Norske kvinners Sanitetsforening 9. oktober. Bjørlo har gjennom 45 år vist eit brennande engasjement for omsorgsberedskap, kvinnehelse og eldre sine rettar.


14.06.2017

Kongens fortenestemedalje til Liv Helen Nystuen

Liv Helen Nystuen fekk tildelt Kongens fortenestemedalje under årets Lustramarknad. 


31.05.2017

Kongens fortenestemedalje til Arvid Øren

Arvid Øren vart på sjølvaste 17. mai tildelt Kongens fortenestemedalje og diplom av ordførar i Årdal kommune, Arild Ingar Lægreid.


05.01.2017

Kongens fortenestemedalje til Oline Løvlid

Oline Løvlid fekk 26. desember overrekt Kongens fortenestemedalje og diplom av ordførar i Hornindal kommune, Stig Olav Lødemel.


29.11.2016

Kongens fortenestemedalje til Karl Bertin Russøy

Karl Bertin Russøy blei tildelt Kongens fortenestemedalje 27. november. Medaljen vart utdelt av ordførar Oddmund Klakegg under ei tilstelling i Vassenden kyrkjesenter.


11.04.2016

Kongens fortenestemedalje til John Beinnes

Jonn Beinnes blei tildelt Kongens fortenestemedalje under årsmøte i Stryn Turn og Idrettslag 29. mars.


22.03.2016

Kongens fortenestemedalje til Rolf Navarsete

Medaljen blei utdelt av ordførar Jarle Aarvoll før fotballkampen mellom Sogndal – Vålerenga 20. mars.


22.03.2016

Kongens fortenestemedalje til Torodd Joranger

Torodd Joranger vart heidra med Kongens fortenestemedalje 19. mars.


Flere nyheter