Forliksrådene

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Fylkesmannen kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene.

Alle kommuner har et forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønsker å bruke forliksrådet.

Vis mer


04.04.2014

Oppnemningar til forliksråd i 2013

I 2013 oppnemnte Fylkesmannen Sogn og Fjordane nytt forliksråd i to kommunar som ikkje hadde valt forliksråd innan fristen 15.10.2012.


04.04.2014

Fylkesmannen sine oppgåver på forliksrådsområdet

Oppgåvene til fylkesmannen går fram av domstolslova §§ 58 og 59.


26.07.2013

Adresser til forliksråda

Fylkesmannen oppnemner medlem og varafolk til forliksrådet kvart fjerde år, etter val gjennomført av kommunestyret.  Her finn du adressene til forliksråda.