Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer


04.09.2017

Tilsyn med familievernkontora

Fylkesmannen fører tilsyn med Nordfjord familiekontor og Familiekontora i Sunnfjord og Sogn denne hausten.


12.07.2013

Ingent tilsyn på familievernkontor i 2012

Etter ei risikovurdering valde Fylkesmannen å ikkje gjennomføre tilsyn på familievernkontora i 2012.