Skjemaer og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
F
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
M
Melding om behov for vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for vergemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til vergemålsavdelingen hos fylkesmannen Vergemål Vergemål
Søknad om godkjenning fra fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergegodtgjørelse Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
V
Vergeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Vergegodtgjøring DFØ-portalen Vergemål Vergemål
Ø
Økonomisk status for person med verge Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning