Skjemaer og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
F
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Fritak fra taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
R
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
S
Søknad om askespredning Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
V
Valg av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg