Skjemaer og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Barnehage
Barnehage - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
Bekreftelse tilretteleggingsmidler for barnehageeiere Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å bekrefte tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
F
FNT: Underveisrapportering - spørreskjema til elever Barnehage og opplæring Spørsmål til elevene om utbytte av opplæringen.
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler til barnehager - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidler for barnehager, elektronisk skjema
M
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring En trygg skoledag uten mobbing. Elektronisk skjema for å melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø til Fylkesmannen.
Melding fra skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
R
Rapportering kriminalomsorg Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
S
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - søknad om tilskudd Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
V
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring