Skjemaer og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
G
Godtgjøring til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Godtgjøring - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakere som skal ha godtgjøring fra Fylkesmannen
H
Honorarer til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
M
Melding fra bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding fra privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
R
Reiseregning til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring