Undervisningsfilm om verjemål

Under finn du lenke til undervisningsfilm om vilkår for verjemål, kva Fylkesmannen treng for å behandle ein søknad for å få verje og kva det blir forventa at ei verje skal kunne gjere. Filmen omhandlar også framtidsfullmakt og legalfullmakt, som er alternativ til verje.  

https://www.youtube.com/watch?v=F-u-J3eBvKw