Tvangsvedtak etter helse- og omsorgslovgivinga

Vedlagt følgjer presentasjon frå verjesamling av 22.06.16 om tvangsvedtak etter helse- og omsorgslovgivinga.