Her finn du oversikt over planlagde tilsyn med kommunane. Du vil og finne tilsynsrapportar når du søker etter avslutta tilsyn (sjå høgre side). Dette gjeld berre rapportar frå 2013. Oversikt over rapportar frå 2012 eller eldre finn du under hovudfana Tilsyn.

Rapportar etter tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2019
15. jan - 15. jun 3 - 24 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde Gjesdal kommune
februar 2019
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Time kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Haugesund kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Strand kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Sola kommune
mars 2019
27. mar - 03. apr 13 - 14 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Bjerkreim kommune
juni 2019
05. jun - 12. jun 23 - 24 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Hå kommune
august 2019
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Miljøvernavdelinga Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar Bokn, Karmøy, Lund og Sauda
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Klepp kommune
Dato Arrangement
januar 2019
15. jan - 15. jun Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde
februar 2019
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
mars 2019
27. mar - 03. apr Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
juni 2019
05. jun - 12. jun Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
august 2019
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk