Her finn du oversikt over planlagde tilsyn med kommunane. Du vil og finne tilsynsrapportar når du søker etter avslutta tilsyn (sjå høgre side). Dette gjeld berre rapportar frå 2013. Oversikt over rapportar frå 2012 eller eldre finn du under hovudfana Tilsyn.

Rapportar etter tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2018
15. jan - 31. des 3 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med elavane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering i Bjerkreim kommune Bjerkreim kommune
april 2018
05. apr - 31. des 14 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune Sand skule
august 2018
22. aug - 28. des 34 - 52 Utdanningsavdelinga Tilsyn med elevane sitt skolemiljø, Stavanger kommune Auglend og Ullandhaug skole
september 2018
27. sep - 31. des 39 - 53 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune. Eigersund kommune
januar 2019
09. jan - 10. jan 2 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Eigersund kommune Egersund
Dato Arrangement
januar 2018
15. jan - 31. des Tilsyn med elavane sitt utbyte av opplæringa og skolebasert vurdering i Bjerkreim kommune
april 2018
05. apr - 31. des Tilsyn med skulane sitt arbeid med elevane sitt utbyte av opplæringa og skulebasert vurdering i Suldal kommune
august 2018
22. aug - 28. des Tilsyn med elevane sitt skolemiljø, Stavanger kommune
september 2018
27. sep - 31. des Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune.
januar 2019
09. jan - 10. jan Tilsyn forurensa grunn Eigersund kommune