Forvaltningskontroll landbruk

I løpet av første halvår 2019 skal Fylkesmannen kontrollere Sola kommune si forvaltning av ulike tilskotsordningar på landbruksområdet.

Dato:
1. februar 2019 - 30. juni 2019
Sted:
Sola kommune
Ansvarlig:
Landbruksavdelinga

Kontaktpersoner