Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune

Tilsynet har fokus på individuell plan for deltakarar i introduksjonsprogrammet

Dato:
1. april 2019 - 15. desember 2019
Sted:
Haugesund kommune
Ansvarlig:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersoner